Rezerwacja

Gabinet stomatologiczny DENTO-2
UL.Krakusa 10A/2
30-535 Kraków

Tel: 12-656-58-23
Tel: 12-656-58-13


Tele-mail :rejestracja@dento-2jankowicz.pl

Data wizyty (dd/mm/rrrr) (*)
Proponowana godzina wizyty (*)
Imię i nazwisko pacjenta (*)
Telefon kontaktowy (*)
Adres email (*)
Informacje dodatkowe
(*) - pola wymagane